สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Thailand pair Go Championship 2019

ประเภท Division A

รางวัลชนะเลิศได้แก่
นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
นางสาวชลธิชา มูลอ้อม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชยพล​ พัน​ธ​เสน​
ษาวารี​ พัน​ธ​เสน​
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา

ประเภท Division B1

รางวัลชนะเลิศ
ครูบัณฑิต
ถนัตถา โพธิคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ฏิยะพัฒน์ พรหมเต็ม
รณิดา เปรมพรวิพุธ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
กันทร องค์ศิริพร
แพรวา เลิศบางพลัด

ประเภท Division B2

รางวัลชนะเลิศ
เสกสรรค์ เกียรติกูลขจร
จิราภา เกียรติกูลขจร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เตชธร สุขประวิทย์
สโรชา ยูฮันเงาะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประพาส​​ บุญชื่น
บุณยวีร์​ อุทัยสาง