ผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2019 ในวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สรรพสินค้า Seacon Square Srinakarin มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน

 

ผลการแข่งขัน

ประเภทHIGH DAN

รางวัลชนะเลิศ                ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ริบะคา วงศ์ชูแก้ว

รองชนะเลิศอันดับที่ 2    ษาวารี พันธเสน

รองชนะเลิศอันดับที่ 3    ไอรัก ฟูกูฮาระ

รองชนะเลิศอันดับที่ 4    อรุณกร ประทุมวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 5    ภิญญาดา ศรอารา

รองชนะเลิศอันดับที่ 6    ณัฐชานันท์  อนุการสกุลชูลาภ

รองชนะเลิศอันดับที่ 7     บุญธิชา มูลอ้อม