สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ROBINSON GO Junior Championship 2019

เมื่อในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ จัดการแข่งขันหมากล้อม ROBINSON GO Junior Championship 2019 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมือง สมุทราปราการ และ Mr. Shi Jin Bo หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อมทีมชานติไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

รูปภาพการแข่งขันติดตามได้ทาง Facebook : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

ผลการแข่งขัน

กระดาน9×9

 

ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BKT
เด็กชายกรดนัย เดชบำรุง
เด็กชายกฤษณะ ทาตา
เด็กชายฉัตรเมธี ดิลกลาภ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม KPS
เด็กชายธีรดนัย กลัมพากร
เด็กหญิงพัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์
เด็กชายปาณัท ฤกษ์ขจรนามกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม RU Kid 1
เด็กชายธีรุตม์ วิสุทธิ์เสรีวงค์
เด็กชายพิชญภูมิ นาคะวัณณัง
เด็กหญิงนิชิมล พิศาลก่อสกุล
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม สะเปะสะปะ ทีม 1
เด็กหญิงจิดาภา ชมภูพื้น
เด็กชายไกรวิชญ์ หงปิดษา
เด็กชายอริยวรรต ดอนมูล

ประเภท Friendship ได้แก่ อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ทีม Winผมที
เด็กชายภาสวีร์ ประพันธ์วัฒนสุข
เด็กชายณัฐกฤช สุริยศรีวรรณ
เด็กชายพรรณวัชร สุวณิชสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม MTYNNW GO 2019
เด็กชายธนกานต์ ฟักบางยุง
เด็กหญิงขวัญอุษา สุริยะ
เด็กหญิงแสงศร จันทร์เพ็ญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม MPN
นายทองไท ทรัพย์แสนดี
นายกรภัทร เขียวเภกา
นายชนินทร์การ นิยมรัตน์

ประเภท Kyu อายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ทีม Go.family ทีม2
เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์
เด็กชายธนดล สุคนธเวศ
เด็กชายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม GO​ SENSE​ 3
เด็กชายวงศ์​ว​ริ​ศ​ ทิพย์​เจริญ​
เด็กชายเตชินท์​ ศรี​คุ้ม​
เด็กชายลู่จา​ หวัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม KK
เด็กชายจิรพงค์ วานิจจะกูล
เด็กชายณัฐวุฒิ เชื้อกุล
เด็กชายสรภัส เทพประสิทธิ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Mahabud go
เด็กหญิงธัญพร สุคนธเวศ
เด็กชายจิรพงศ์ บุญศิริ
เด็กชายจิรัฐพล บุญศิริ

ประเภท Kyu อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BPK Go Academy ทีม 2
นายเกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์
นายสรวิศ ธนชาต
นายศุภากร จิตรอารี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม โกะเด็กม่อน
เด็กชายสิริเดช เลาหเลิศเดชา
เด็กชายศิร จึงพัชรกุล
เด็กชายฐากร ไชยธนกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม BPK Go Academy ทีม 3
เด็กชายรัฐภูมิ วนาโรจน์
เด็กหญิงธนัตถา โพธิคาร
เด็กชายภทรดล สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

กระดาน13×13
ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BKT
เด็กชายกรดนัย เดชบำรุง
เด็กชายกฤษณะ ทาตา
เด็กชายฉัตรเมธี ดิลกลาภ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม KPS
เด็กหญิงพัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์
เด็กชายเอื้ออังกูร หาญวิญญานันท์
เด็กชายวรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม DNP
เด็กชายธีรดนัย กลัมพากร
เด็กชายณนนท์ จิระพงษ์สุวรรณ
เด็กชายพศุตม์ ชีวะวิชวาลกุล

ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BPK Go Academy ทีม 4
เด็กชายอภิสิทธ์ บุพศิริ
นางสาวผไทมาศ บุญน้อม
เด็กชายภทรดล สุขสวัสดิ์ ณ อยุทธยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม แฮปปี้
เด็กชายณัฐเศรษฐ คอเชอเนียวสกี้
เด็กชายฐกร บุญเกษมสุขธวัช
เด็กชายตรรกพล ตันธวัช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Go Sense AGT
เด็กหญิงปุญญิสา วรวิทยานุสรณ์
เด็กหญิงชมดาว ศิริรัตน์
เด็กชายจิรัฏฐ์ เข็มสวัสดิ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม BPK Go Academy ทีม 5
นายจิรัฏฐ์ เซียวประเสริฐ
เด็กหญิงวรัญญา เกริกกุลดิลก
นายพีรวิชญ์ ศรีไพศาลเจริญ

ประเภท Kyu อายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Triple Go
เด็กชายพิชญุตม์ ปรุงสิน
เด็กชายภูดิส สหกิจภิญโญ
เด็กชายภูวิช สหกิจภิญโญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม GO​ SENSE​ 5
เด็กชายลู่จา หวัง
เด็กชายเตชินท์ ศรีคุ้ม
เด็กชายวงส์วริศ ทิพย์เจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ฤทธิยะวรรณาลัย 2
เด็กหญิงอัยยา เสือแก้ว
เด็กชายพชร ดวงดีแก้ว
เด็กชายพสธร กึกก้อง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม GoLife
เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร
เด็กหญิงปิญช์นัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ
เด็กหญิงเขมจิรา เดชจิรพงศาธร

ประเภท Kyu อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BPK Go Academy ทีม 2
นายเกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์
นายสรวิศ ธนชาต
นายศุภากร จิตรอารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม พี่ไหวนะครับ
เด็กชายกฤตพล มหาประคุณชัย
เด็กชายกฤติน มหาประคุณชัย
เด็กชายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม BPK Go Academy ทีม 1
นายฐิติพงศ์ นิลคง
เด็กหญิงอนันตญา วารินหอมหวล
เด็กชายพัฒนินท์ รุ่งเรืองเกษมสุข