สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ หมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการแข่งขันระดับอนุบาล, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า แบ่งการแข่งขันตามระดับฝีมือหมากล้อม ไม่มีการแบ่งสายหรือแยกตามระดับชั้น

ซึ่งในพิธีปิดในครั้งนี้ มิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน โรงเรียนอัสสัมชัญภาณิชยการ ม.กรพิพัฒน์  การุณยเลิศ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าร่วมในพิธีปิดและได้รับเกียรติจาก ภราดาวิหารศรีหาพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

 

การแข่งขันแบ่งออก 4 ประเภท ได้แก่
Champion League ระดับฝีมือ 2 Dan ขึ้นไป
Premier League ระดับฝีมือ 1 Dan
High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 Kyu
Low Kyu ระดับฝีมือ 5-8 Kyu

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ผลการแข่งขันประเภท Champion League

รางวัลชนะเลิศ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

รางวัลรองชนะเลิศ

พงศกานต์ ศรอารา

สิริเทพ เฉิน

เผยเจีย เจิ้ง

 

 

ผลการแข่งขันประเภท Premier League

รางวัลชนะเลิศ เมธาสิทธิ์ บัญฑิตวราพงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ

นฤชิต สิงห์ปี

ปัญญา เจนพิทักษ์

ปารมี สุธีรัตน์

วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

 

ผลการแข่งขันประเภท High Kyu

รางวัลชนะเลิศ ธัชนนท์ ยโลดม
รางวัลรองชนะเลิศ

จักรนิภัทร พรหมเต็ม

จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์

อคิรา นุ้ยบุตร

เทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์

ผลการแข่งขันประเภท Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ คุณัชญ์ ประทีปวรกุล
รางวัลรองชนะเลิศ

กฤษฎา มุพาพร
กฤษฎิ์ เกศวา
กันทร องค์ศิริพร
พฤฒิพงศ์​ ศรีวิไลเวช
พัฒนินท์ รุ่งเรืองเกษมสุข
ภัทริฐา กาญจนศยาธร
ภูวิช สหกิจภิญโญ
รัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท
ศุภกร ลีลามัจฉากุล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22