สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (THE 21th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT)

เสร็จสิ้นอย่างทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (THE 20th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน  ในวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย การแข่งขันในปีนี้มีการชิงชัยกันทั้งหมด 4 ประเภท รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

โดยประเภทการแข่งขันหมากล้อมในรายการหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 นี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภท High Dan
  2. ประเภท Low Dan
  3. ประเภท High Kyu
  4. ประเภท Low Kyu

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ประเภท High Dan

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  Kim Jin Woo

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  Kim Do Hyup

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  Park Sang Min

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  เศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ

ประเภท Low Dan

 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  พงษ์เมธ  วิโรจน์ธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  เผยเจีย  เจิ้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  Huang Jianxiong

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  ธนาวัต เตชะถาวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  ศุภศิต  กุมจันทึก

รางวัลชมเชย ได้แก่ ภิญญาดา  ศรอารา และ รุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์

 

ประเภท High Kyu 

   

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  กิตติคม  ไกรอมร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ปารมี  สุธีรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ภูริช  ชื่นชัยกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  อนุชา  ฉายกระจ่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  ธัชนนท์  ยโลดม

รางวัลชมเชยได้แก่ เจตน์  กรีน

ประเภท Low Kyu

    

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ประพาศ   บุญชื่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ฎิยะพัฒน์  พรหมเต็ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  ณัฐพงษ์  ขาวสอาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ พิพัฒน์  สุทธิกาญจนโสภณ

รางวัลชมเชยได้แก่  ธนกฤต  โรจน์วีระ  และ จิรัฎฐ์   วิชิเธียรชัย