สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมผสม

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดระนอง โดยประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15 จังหวัด

          

     

สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมผสม

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน  ได้แก่  ปทุมธานี

เหรียญทองแดง  ได้แก่ นนทบุรี และ สตูล

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง  ได้แก่ นครปฐม และ ภูเก็ต

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง  ได้แก่ มหาสารคาม และ ชลบุรี