สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม “GO Festival Tournament 2017”

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันหมากล้อมในรายการใหญ่ของภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชื่องาน “GO Festival Tournament 2017” ภายในงานได้รับเกียรติจาก “คุณประจวบ กันธิยะ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ,คุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ตัวแทนจากบริษัทช้อยส์มินิสโตร์จำกัด 3 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ , ลำพูนและแม่ฮ่องสอน) , คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย , คุณเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าเชียงใหม่ และกรรมการบริษัทกิตติทรัพย์ พร๊อพเพอร์ตี้จำกัดพร้อมทั้งผู้จัดกิจกรรมหลัก คุณสัจจา ชัยภิบาล (คุณเคน) ขึ้นกล่าวในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

 

 

ภายในงานได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกทั้งหมด 5 ระดับได้แก่ ประเภท High Dan , Low Dan , High Kyu , Middle Kyu และ Low Kyu มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวนกว่า 200 คนที่เข้าร่วมแข่งขัน ที่มาจากหลายจังหวัดในประเทศไทย และผู้แข่งขันจากต่างประเทศ ได้แก่ชาวญี่ปุ่น , ชาวมาเลเซีย และชาวสิงคโปร์ ซึ่งมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทดังนี้

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม “GO Festival Tournament 2017”

ประเภท High Dan

ประเภท High Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Mr. Guan Tao
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายกมล สันติพจนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Miss. Li Nian Nian
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ

ประเภท Low Dan

ประเภท Low Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เผยเจีย เจิ้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Sirithep Chen
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ

ประเภท High Kyu

ประเภท High Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายขุนจ๊าง สัตยาโภคิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวรพรต ตุ้ยอ้าย

ประเภท Middle Kyu

ประเภท Middle Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Tiong Teck Yee
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายเอกนรินทร์ สายวังกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

ประเภท Low Kyu

ประเภท Low Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย พงศ์พันธ์ วิชาผง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์สุยะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ชนพัฒน์ สายแก้ว

โดยผู้ชนะในทุกรางวัลของแต่ละประเภทนั้น จะได้รับเงินรางวัล ของที่ระลึก พร้อมถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากจะมีการแข่งขันแล้ว ทีมผู้จัดกิจกรรมยังได้สร้างสีสันและให้รูปแบบงานแข่งขันมีความน่าสนใจ ได้แก่ การจัดแสดงภาพถ่ายหมากล้อม , การคอสเพลย์ตัวการ์ตูนในเรื่อง ฮิคารุเซียนโกะ , การแสดงเพลงบรรเลงพระราชนิพนธ์เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่รัชกาลที่ 9 , กิจกรรมเล่นเกมส์ถ่ายภาพในมุมต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหมากล้อมให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ภายในงานสนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ฝึกเล่น และสอนเล่นฟรีด้วย

ทั้งนี้ในรายการแข่งขันครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี ได้รับเกรียติจาก ประธานหมากล้อมประเทศสิงคโปร์ และประธานหมากล้อมของประเทศมาเลเซียเข้าร่วมชมภายในงาน พร้อมทั้งคุณคุณพอใจ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ประธานชมรมกีฬาหมากล้อมเชียงใหม่ ได้ขึ้นมอบรางวัลแกล่าวในพิธีปิดงานครั้งนี้ด้วย

นับเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และมีผู้เล่นใหม่เข้ามามากมาย ช่วยสานต่อให้วงการหมากล้อมของเมืองไทย ให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป