สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go 8

ชมรมหมากล้อม Executive Go Club ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อของคนไทยจะจัดการแข่งขันหมากล้อม EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111A-B การแข่งขัน EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 แบ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภท ดิวิชั่น A (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับฝีมือรวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง) 2. ประเภท ดิวิชั่น B (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับ 1ดั้ง 1 คน, ระดับคิว 2 คน)

คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรม Executive Go Club และกรรมการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยและเงินรางวัล

 

คู่ชิง (แชมป์ชนแชมป์) แชมป์ปีที่ผ่านมา พบ แชมป์ปีนี้

 

 

การคอมเม้นเกม โดยอาจารย์สุจิน 3 ดั้ง มืออาชีพ

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go 8

รอบแชมป์ชนแชมป์ (แชมป์เก่าปะทะแชมป์ใหม่)

ชนะเลิศ ทีม ชิว ฉ่ำ โกะ (แชมป์เก่า)
1. นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
2. นายเชาวน์ เจริญสมสมัย
3. นายสรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล
รุ่น Division A (รวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง)

ชนะเลิศ ทีม แบงค์หน้ามอ
1. นายดุษฎี นราวีรวุฒิ
2. นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
3. นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม n2m
1. นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
2. นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์
3. นางสาวอรุณกร ประทุมวัน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Go House MSN

ในรูป (ผู้รับแทน)

1. นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์
2. นายสิทธิชัย ยอดชลูด
3. นายนทีธร บลอมฟิลด์
รุ่น Division B (1 ดั้ง + คิว)

ชนะเลิศ ทีม คนน่ารัก 2018
1. นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
2. นางสาวอารยา โชคปัญญาพงษ์
3. นายภัทรศักดิ์ นามศรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม TKP

1. นายรัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์
2. นายศุภาชัย กิติจันทร์
3. นายปฏิภาณ เทียนไธสง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Dugtrio

1. นายเจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
2. นายประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
3. นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส

ชมภาพการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Executive Triple Go 8