สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

มหารวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการแข่งขันโดยสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้ จีเนียส ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 มีนักกีฬาหมากล้อมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 300 คน

  

 

 

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017 มีการแข่งขันหมากล้อมทั้งสิ้น 7 ประเภท

โดยแบ่งออกเป็น

1.  ประเภทมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี  

2.  ประเภทมือใหม่อายุเกิน 10 ปี  

3.  ประเภท Low kyu 6-8 คิว  

4.  ประเภท Middle kyu 4-5 คิว  

5.  ประเภท High kyu 1-3 คิว  

6.  ประเภท Low Dan 3-1 ดั้ง  

7.  ประเภท High Dan 7-4 ดั้ง

 

 

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกฎา  นักคิ้ม  ผู้อำนวยการสำนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

สรุปผลการแข่งขัน เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

ประเภท High Dan

นักกีฬาที่ได้รับรางวัล ประเภท High Dan ( 7-4 ดั้ง)

รางวัลชนะเลิศ Mr. จุงฮยอน คิม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  Mr. Yangyu  Xiang
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐกฤษณ์  เตชะอำนวยวิทย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา

ประเภท Low Dan

นักกีฬาที่ได้รับรางวัล ประเภท Low Dan (3-1 ดั้ง)

รางวัลชนะเลิศ นายณภัทร  วงศ์หาญเชาว์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  นายปัญญกร  เหมรัตนากร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายพงศกานต์  ศรอารา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายธเนศ เชื้อบุปผา

ประเภท High kyu  

นักกีฬาที่ได้รับรางวัล ประเภท High kyu (1-3 คิว)

รางวัลชนะเลิศ นายรณณ  โชติกมลพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  นายธรรสกร  รุ่งนิรันดร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายวรท  ตัณพิสุทธิ์

ประเภท Middle kyu

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภท Middle kyu (4-5 คิว)

รางวัลชนะเลิศ นายกลย์ธัช  กัลยาณลัช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  นายสรวิศ  ธนชาติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส. สุดรัก  แสงศิริพงษ์พันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายธีรพัฒน์  สีมามหรรณพ

ประเภท Low kyu

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภท Low Kyu (6-8 คิว)

รางวัลชนะเลิศ นายนาวิน  เมืองสุวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  นายดาราพงษ์  เทียบสม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายสุรเดช  สือจันทรา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายศักรินทร์  ภิญโญ

ประเภทมือใหม่อายุเกิน 10 ปี

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภทมือใหม่อายุเกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ทีม BGS GO 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทีม Acep1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม เซนหลุยส์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม GoHouse

ประเภทมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภทมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ทีม BGS GO ทีม2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทีม แฮปปี้จีเนียส 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม Go SENSE 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม Go SENSE 4