สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ห้างสรรพสินค้า เดอะ ไบรท์ พระราม 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2017 ในวันเสาร์ที่  5  สิงหาคม  2560 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ ไบรท์ พระราม 2  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 130 คน

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณสรวงมน ฉันทสถาปัตย์ ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้า เดอะ ไบรท์ พระราม 2ห้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน Women Go Championship 2017

ประเภท Dan

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ภิญญาดา  ศรอารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บุญธิชา  มูลอ้อม

ประเภท High Kyu

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ภัทรวดี  กุศลานุคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ไอรัก  ฟูกูฮาระ

ประเภท Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  กุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ สาวิตรี  จูฑะสุวรรณศิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ธันยกานต์  มณีทูล

ประเภท ทีมFriendship Game สาย 1 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ สามเสนนอก ทีม 1  เด็กหญิงฝน,เด็กหญิงจิราภรณ์ ฝากาบน,เด็กหญิงณัฐนันท์ วรพฤทฐานนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บางปะกอกวิทยาคม ทีม 1  ณัฏฐา เฮ่าหนู,กวินทรา เจิมประยงค์,ฐานิตา บำรุงทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  มัธยมประชานิเวศน์ทีม 1 ด.ญ.ศิริลักษณ์ โตตาบ,ด.ญ.ศตพร เมฆเมธารัตน์,นางสาวภัทรวดี สุทธิฤทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สามเสนนอก ทีม 2  เด็กหญิงกัญญาพัชร พันนนท์,เด็กหญิงการต์สินี ชาวไร่นาค,เด็กหญิงสุทธิดา ประจญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ มัธยมประชานิเวศน์ทีม 3  ด.ญ.ภัทรพร มเหศักดิ์,ด.ญ.จินตภักดิ์ หมื่นราม,ด.ญ.ศิริภัสสร ประทุมวงศ์

ประเภท ทีมFriendship Game สาย 2

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  มัธยมประชานิเวศน์ทีม 2  ด.ญ.บวรรัตน์ อยู่ครุฑ,ด.ญ.วิญญ์ชลีย์ แจ้งประจักษ์,ด.ญ.วิญญ์ชลีย์ แจ้งประจักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บางปะกอกวิทยาคม ทีม 3  รสริน วราภาสกุล,นภาพร ธรรมคะนา,ณุชนารถ นันทศรีรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  มัธยมประชานิเวศน์ทีม 1  ด.ญ.ศิริลักษณ์ โตตาบ,ด.ญ.ศตพร เมฆเมธารัตน์,นางสาวภัทรวดี สุทธิฤทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ PIM GO CLUB 1  นส.มยุรี เกื้อกูลบำรุงสกุล,นส.จิรวรรณ อินทร์คง,นส.ศศิธร ศิริวงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ GO SENSE 1  ด.ญ.พิชญธิดา บุญญาเขตต์,ด.ญ.ธนิษฐา รุ่งธนาภิรมย์,ด.ญ.ชมดาว ศิริรัตน์