สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอข้อมูลนักกีฬาหมากล้อมที่มีความพิการ

ขอความร่วมมือมายังนักกีฬาหมากล้อมที่มีความพิการ กรุณาช่วยส่งรายชื่อและกรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ ในการรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ส่งรายชื่อ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก