สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปี 65 ผลักดันนักหมากล้อมเยาวชนในเวทีระดับโลก

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปี 65

ผลักดันนักหมากล้อมเยาวชนในเวทีระดับโลก

 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 เพื่อรายงานผลการดำนเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมเผยโฉมหน้านักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยสู้ศึก เอเชียนเกมส์ – เอเชียนพาราเกมส์ 2022  ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ช่วงเดือนกันยา ที่จะถึงนี้  

 

 

นายวิเชียร จึงวิโรจน์  นายกสมาคมกีฬาหมากแห่งประเทศไทย, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานในงานประชุมใหญ่ประจำปี 2565 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยมีอุปนายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปี 2564 รวมถึงแผนการดำเนินงานในปี 2565  ณ อาคารเดอะ ธารา ถ.แจ้งวัฒนะ

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ เผยว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ พร้อมด้วยกำหนดนโยบายในการพัฒนานักหมากล้อมไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเดินหน้าพัฒนาส่งเสริมให้นักหมากล้อมได้เข้าร่วมการแข่งขันที่สำคัญๆ อาทิ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  ศรีสะเกษเกมส์, การแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขัน SAT Virtual Sport New Normal Games, การแข่งขันหมากล้อม Go Zodiac Friendship Game Online, การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go Championship 2021 เป็นต้น สำหรับระดับนานาชาติ อาทิ  SEA Friendship GO Online Games 2021, The 10th Ilyo News Cup International Children`s Baduk Championship โดนมีน้องๆเยาวชนอายุระหว่าง 7 – 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ , The 16th Korea Prime Minister Cup International Amateur Baduk Championship, 41st World Amateur Go Championship 2020  ซึ่งในการรายการนี้ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช นักหมากล้อมฝีมือระดับ 6 ดั้ง สามารถสร้างผลงานคว้าอันดับ 8 นับเป็นคร้้งแรกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการหมากล้อมไทย

สำหรับปี 2565 นี้ สมาคมกีฬาหมากล้อมฯได้วางแผนในการส่งเสริมและผลักดันให้นักกีฬาหมากล้อมไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ และ เอเชียนพาราเกมส์ 2022 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ สมาคมฯเตรียมส่งนักกีฬาหมากล้อมไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา​เอเชี่ยนส์​เกมส์​ใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล​ชาย,ทีมชายและทีมหญิง รวม 10 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ฝีมือระดับ 6 ดั้ง, นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ฝีมือระดับ 5 ดั้ง, นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ ฝีมือระดับ 5 ดั้ง, นายกมล สันติพจนา ฝีมือระดับ 5 ดั้ง, นายปริวรรต สำเภาแก้ว ฝีมือระดับ 5 ดั้ง, นายพงศกานต์ ศรอารา ฝีมือระดับ 5 ดั้ง, นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ ฝีมือระดับ 4 ดั้ง, นางสาวภิญญาดา ศรอารา ฝีมือระดับ 4 ดั้ง, เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ฝีมือระดับ 4 ดั้ง, เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย  ฝีมือระดับ 4 ดั้ง

และในปีนี้ทางประเทศจีนในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้บรรจุการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา​เอเชี่ยนส์​พาราเกมส์​ ขึ้นเป็นครั้งแรก และทางสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จึงได้เตรียมส่งนักกีฬาผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขันใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลชาย บุคคล​หญิง และ ทีมชาย โดยมีนักกีฬา 4 คน ดังนี้ นายกัมปนาท บุญรอด ฝีมือระดับ 4 ดั้ง, นายสมพร กันภัย ฝีมือระดับ 3 ดั้ง, นายชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา ฝีมือระดับ 2 ดั้ง  และ นางสาวสุมัตรา หมัดละ ฝีมือระดับ 2 ดั้ง

นายกสมาคมกีฬาหมากล้อม กล่าวว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ยังคงดำเนินนโยบายในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และฝึกฝนหมากล้อมเพิ่มมากขึ้น ด้วยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายครูผู้สอนหมากล้อมจัดอบรมครูผู้สอนหมากล้อม และดำเนินโครงการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวะ และ อุดมศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่ากีฬาหมากล้อมจะช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกสมาธิ ฝึกการวิเคราะห์ ตัดสินใจและคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทัศนะคติที่ดีต่อปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและนำมาปรับใช้กับการทำงานได้อีกด้วย


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ซีพี ออลล์

โทร. 02-071-1921 หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที : www.Thaigo.org