วิชญ์ฤทธิ์ คว้าแชมป์ Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุระหว่างเดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2565

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ชนะเลิศ ได้แก่ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พงศกานต์ ศรอารา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ อคิรา นุ้ยบุตร
รองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์
รองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ พิริยะ เย็นบำรุง