กลยุทธ์หมากล้อม ตัดหมาก ตาม้า 1

การเล่นหมากล้อมในเรื่องของการตัด จะมีหมากรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการตัดแบบตาม้า การตัดแบบตาม้านี้จะทำให้หมากของอีกฝ่ายหนึ่งเกิดจุดอ่อน โดยหมากที่ถูกตัดจะถูกแยกเป็นสองกลุ่มทำให้เล่นยากขึ้น และเกิดความเสียหายตามมา

#หมากล้อม #กลยุทธ์ #หมากตัด

ช่องทางการติดต่อ สอบถาม Facebook : https://www.facebook.com/webthaigo

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCSgz...

Website : https://www.thaigo.org/