ผลการคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”

ผลการคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”

กรุงเทพฯ จัดคัดตัวนักกีฬาหมากล้อม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จังหวัดนครนายก ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 30 มกราคม 2561

โดยมีนักกีฬาหมากล้อมชายระดับ 1 ดั้งขึ้นไป เข้าร่วมคัดตัวจำนวน 18 คน และ นักกีฬาหมากล้อมหญิงระดับคิว จำนวน 5 คน

 

ผลการคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ มีดังนี้

นักกีฬาชาย

 1. สิริเทพ  เฉิน
 2. ณภัทร  วงศ์หาญเชาว์
 3. วิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช
 4. ภูริพัฒน์  สันติสิริกุล
 5. พีธศักดิ์  สุทธิอรรถศิลป์
 6. ปัญญกร  เหมรัตนากร

 

นักกีฬาหญิง

 1. เขมณัฏฐ์  เจริญวรสกุล
 2. วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
 3. มัชฌิมา  ขวัญใจ
 4. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีาสิทธิ์
 5. ไอรัก ฟูกูฮาระ (คัดตัวระดับคิวเป็นอันดับ 1)
 6. อัมพรพัชร์  สุทธิอรรถศิลป์ (คัดตัวระดับคิวเป็นอันดับ 2)