รู้หรือไม่ “กระดานและเม็ดหมากล้อมมีขนาดเท่าไหร่”

กีฬาแต่ละชนิดเรียกได้ว่าเกือบจะทุกชนิดก็ว่าได้ที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและแข่งขัน กีฬาหมากล้อมก็เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ของหมากล้อมในการเล่นประกอบไปด้วย กระดานและเม็ดหมากล้อม ที่ใช้เล่นกันมาเคยมีใครสงสัยไหมว่าทั้งกระดานและเม็ดหมากล้อมมันมีขนาดเท่าไหร่ และที่เป็นมาตรฐานในการแข่งขันจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ กันแน่ วันนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ เลยรวบรวมข้อมูลของขนาดของกระดานและ เม็ดหมากล้อมมาแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านได้ทราบกันครับ

 

ขนาดกระดานและเม็ดหมากลอ้มตามกฎของคุณ Ing Chang-Ki “The SST rules”

(Stones and Spaces are Territory)

 

ขนาดกระดานและเม็ดหมากลอ้มตามกฎของคุณ Ing Chang-Ki “The SST rules” (Stones and Spaces are Territory)

– ขนาดของกระดานหมากล้อมควรมีความยาว 47 ซม. และความกว้าง 44 ซม.  ไม่รวมพื้นที่ว่างขอบกระดาน
– ความหนาต้องมากกว่า 2.50 ซม. (0.984 นิ้ว)
– ขนาดของความกว้างและยาว ในแต่ละช่องของกระดาน ความกว้างของเส้นตามความยาวกระดาน 2.36 ซม. (0.929 นิ้ว) ความกว้างของเส้นตามความกว้างกระดาน 2.18 ซม. (0.858 นิ้ว)
– เม็ดหมากควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.18 ซม. (0.858 นิ้ว) และหนา 1.05 ซม. (0.413นิ้ว) มีน้ำหนักมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 6.5 กรัม

ขนาดกระดานและเม็ดหมากล้อมในประเทศไทย

– ขนาดของกระดานหมากล้อมควรมีความยาว 45 ซม. (17.72 นิ้ว) และความกว้าง 42 ซม. (16.54 นิ้ว) ไม่รวมพื้นที่ว่างขอบกระดาน
– ความหนาต้องมากกว่า 2.50 ซม. (0.984 นิ้ว) หรือ อาจจะบางกว่าสำหรับในการแข่งขันบางรายการ
– ขนาดของความกว้างและยาว ในแต่ละช่องของกระดาน ความกว้างของเส้นตามความยาวกระดาน 2.36 ซม. ความกว้างของเส้นตามความกว้างกระดาน 2.18 ซม.

 

 

– เม็ดหมากควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.18 ซม. (0.858 นิ้ว) และหนา 1.05 ซม. (0.413นิ้ว) มีน้ำหนักมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 6.5 กรัม