รูปแบบที่ 9

รูปแบบที่ 9

ดำโจมตีขาวที่ดำสามเหลี่ยม โดยเล็งที่จะโจมตีต่อเนื่อง หากขาวไม่ป้องกันที่ A ดำจะบุกที่จุดใด?

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำ 1 คือจุดสำคัญ ขู่จะเชื่อมกับกลุ่มดำทางด้านขวา โดยการเดินที่ A ซึ่งทำให้ขาวต้องป้องกันที่ 2

ดำล้มเหลว

การบุกที่ดำ 1 ก็เป็นไปได้ แต่ตามลำดับหมากจนถึงขาว 12 ขาวมีรูปร่างที่แข็งแรงกลางกระดาน