รูปแบบที่ 8

รูปแบบที่ 8

ตำแหน่งการขยายตัวของขาวดูดี แต่ยังไม่มีพื้นที่ที่แน่นอน ดำควรบุกที่จุดใด

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำบุกที่ 1 หรือที่ A ก็ได้ เพราะสภาพแวดล้อมเหมือนกัน

 

รูปต่อเนื่อง

ถ้าขาวรับมือโดยการเดินทแยงที่ 2 และ 4 ดำจะประชิดที่ 5 ดำจะมีพื้นที่ด้านบนที่แน่นอน