รูปแบบที่ 7

รูปแบบที่ 7

ขาวขยายห่างสามจุดเป็นหมากตามอุดมคติ อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดที่ดำสามารถบุกเข้าไปได้ ดำควรบุกที่จุดใด?

 

เฉลย

 

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำบุกที่ 1 ผ่ากลาง หากขาวประชิดที่ 2 ดำจะเชื่อมหมากกับกลุ่มด้านซ้ายที่ 3 และ 5

 

รูปเปรียบเทียบ

ถ้าขาวประชิดด้านล่างด้วย 2 ดำจะเดินตามลำดับหมากจนถึงดำ 9 แต่ถ้าขาว 8 เปลี่ยนมาเดินที่ดำ 9 ดำจะเดินดำ 9 ที่ขาว 8 แทน ซึ่งดำพอใจกับผลลัพธ์เช่นนี้