หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 6

รูปแบบที่ 6

ขาวและดำได้แลกเปลี่ยนกันที่หมากสามเหลี่ยม จุดใดที่ดำยังสามารถบุกได้?

รูปแบบที่ 6

ขาวและดำได้แลกเปลี่ยนกันที่หมากสามเหลี่ยม จุดใดที่ดำยังสามารถบุกได้?

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำเริ่มแอบมองที่ 1 และเดินจุดสำคัญที่ 3 เมื่อขาวกระโดดที่ 4 ดำ 5 จะกระโดดตามออกมา ดำสามารถโจมตีได้ทั้งสองด้าน

 

ดำบุกลึกเกินไป

การบุกลึกที่ดำ 1 จะนำพาความหายนะมาสู่ดำ เมื่อขาวปิดที่ 2