หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 5

หากขาวต้านการบุกของดำ ด้วยการประชิดที่ 2 และตัดที่ 4 ดำจะรับมืออย่างไร?

รูปแบบที่ 5

หากขาวต้านการบุกของดำ ด้วยการประชิดที่ 2 และตัดที่ 4 ดำจะรับมืออย่างไร?

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำแข็งแรงมากทางด้านขวา ดังนั้นดำจึงต้องอาตาริที่ 1 และเชื่อมที่ 3 จึงเป็นหมากที่ดีที่สุด ตำแหน่งของขาวทางด้านขวายังมีจุดอ่อน แต่ดำแข็งแรงทั้งสองด้านแล้ว

 

รูปเปรียบเทียบ

ดำ 1 และ 3 เป็นหมากเด็ด จบด้วยดำได้ปงนูกิที่สวยงามกลางกระดานด้วยการเดินที่ 7