หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 4

ดำจะรับมืออย่างไร เมื่อขาวเข้าประชิดที่ 1?

รูปแบบที่ 4

ดำจะรับมืออย่างไร เมื่อขาวเข้าประชิดที่ 1?

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำ 2 และ 4 เดินอย่างง่ายๆ ถ้าดำ 4 เปลี่ยนมาเดินที่ A แม้ว่าจะแข็งแรง แต่ก็จะทำให้หมากซับซ้อนมากขึ้น

 

รูปต่อเนื่อง

หลังจากนั้น ขาวสามารถเริ่มเล่นโคะ โดยเดินที่ 1 และ 3 ได้