หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 3

เมื่อขาวมีหมากสองเม็ดทางด้านขวาบนและได้ขยายสี่จุด ซึ่งดูเหมือนจะกว้างไปเล็กน้อย ดำจะบุกที่จุดไหน?

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำ 1 เป็นการเดินที่ได้มือนำ ถ้าขาวเชื่อมหมากโดยเดินดาม้าที่ 2 ดำจะกดให้ขาวอยู่บนเส้นที่ต่ำด้วยการเดินตามลำดับหมากจนถึงดำ 7

 

รูปเปรียบเทียบ

ดำสามารถบุกที่ 1 ได้ แต่เมื่อขาวล้อมดำด้วยขาว 2 และ 4 แล้ว ขาวจะเป็นผู้นำในการต่อสู้