หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 2

ขาวมีหมากที่ขยายห่างสี่จุดที่ด้านบน ดำควรบุกที่จุดไหน?

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

ดำ 1 เป็นจุดสำคัญในการบุก สำหรับในกรณีนี้การบุกที่นี่ดีกว่าการเดินที่ A

 

รูปต่อเนื่อง

ถ้าขาวกระโดดที่ 2 ดำจะกระโดดที่ 3 ตามหลังจากดำกระโดดที่ 5 แล้ว ดำสามารถเลือกโจมตีทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้