รับสมัคร The 39th World Youth Goe Championship

การแข่งขัน The 39th World Youth Goe Championship (WYGC 2024)
ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2024
ณ เมือง Vatra Dornei ประเทศโรมาเนีย

Romania Weiqi Association ร่วมกับ Asociatia Dorna Go ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมระดับนานาชาติในรายการ The 39th World Youth Goe Championship ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมือง Vatra Dornei ประเทศโรมาเนีย ในช่วงวันที่ 25-30 สิงหาคม 2024

ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Senior (สำหรับผู้เล่นอายุ 12-18 ปี)

เวทีการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ Dorna Palace Museum Center ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย ส่วนที่พักสำหรับผู้แข่งขันและผู้ติดตามอยู่ในโรงแรมใกล้เคียง อาทิ Hotel Belvedere และ Hotel Carol ซึ่งอยู่ในระยะเดินเพียง 2-5 นาทีจากสถานที่จัดการแข่งขัน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน WYGC2024 สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต ส่งกลับมาที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตามลิ้งข้างท้าย โดยจะมีการจัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

รางวัล
ผู้ชนะการแข่งขัน 3 อันดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

รายละเอียดค่ายใช้จ่าย
ค่าเดินทาง
ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเอง อย่างไรก็ตามทางผู้จัดจะมีเงินช่วยเหลือค่าเดินทางบางส่วน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้
ผู้ควบคุมทีมหรือแขกรับเชิญจากนอกยุโรป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 USD ต่อคน
ผู้ควบคุมทีมหรือแขกรับเชิญจากในยุโรป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 600 USD ต่อคน
ผู้ควบคุมทีมหรือแขกรับเชิญจากประเทศเจ้าภาพ (โรมาเนีย) จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ
นักกีฬาจากนอกยุโรป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 700 USD ต่อคน
นักกีฬาจากในยุโรป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 450 USD ต่อคน
นักกีฬาจากประเทศเจ้าภาพ (โรมาเนีย) จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือจะจ่ายเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คโดยผู้สนับสนุน ก่อนเดินทางกลับ

ค่าที่พัก
ผู้จัดการแข่งขันจะจองโรงแรมหลัก 2 แห่ง คือ Hotel Belvedere และ Hotel Carol ให้ทั้งนักกีฬาและผู้ติดตาม ทั้งนี้จำนวนห้องจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายของผู้ติดตาม
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตามจะอยู่ที่ 550 USD ต่อคน

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (เพื่อเป็นข้อมูล)
ราคาอาหารเครื่องดื่มโดยเฉลี่ย เช่น เครื่องดื่ม กาแฟ เบียร์ ไวน์ ประมาณ 2-20 EUR
ค่าแท็กซี่ประมาณ 2-4 EUR
ค่าตัดผมประมาณ 10-15 EUR

รายละเอียดการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

รับสมัครวันนี้ – 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น.ผ่านทางลิ้งข้างท้าย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
– ถือสัญชาติไทย
– มี Passport เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
– มีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
– มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี นับจากวันที่ 30 สิงหาคม 2567 (ต้องเกิดระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ถึง 30 สิงหาคม 2555| August 31, 2006 – August 30, 2012)
– สามารถเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตามวันและเวลาที่จะกำหนดในภายหลังได้

รูปแบบการแข่งขันคัดตัว
แข่งขันด้วยระบบแพ้คัดออก (Single Elimination)
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจำนวน 1 ท่าน
เวลาในการแข่งขัน Main Time 60 นาที Byo-Yomi 10 วินาที 3 ครั้ง
Komi 6.5 แต้ม
ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น

กำหนดการแข่งขันคัดตัว
วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
08.45 น. รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
(หากมาไม่ทันเวลาจะถูกตัดชื่อออกและมีบทลงโทษตามที่สมาคมฯ กำหนดไว้)
08.50 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 1
12.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 2
16.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 3

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
09.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 4
12.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 5
16.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 6

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลิ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร https://docs.google.com/document/d/1jBVqciaJAkl6n_crep-h2Z3NiEITz05q/edit?usp=sharing&ouid=108337721418441958192&rtpof=true&sd=true
ลิ้งส่งแบบฟอร์มการสมัคร https://forms.gle/2TfJVqqER2PabktS7
ลิ้งตรวจสอบสถานะการสมัคร https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dHHmX2axllpyoEUV2MoQLD0Q-SIHylKhKxNY4y16xmA/edit?usp=sharing

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คุณพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร (ครูพีท) 02-0712911, 091-0049328

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนระดับโลกได้แล้ววันนี้ ที่ World Youth Goe Championship 2024 ประเทศโรมาเนีย