รับสมัคร THE 10 TH jeollanamdo kuksu mountains international baduk championship international youth baduk festival

แบบฟอร์มการสมัคร The-10th-Kuksu-Registration-Form

ในการสมัครผ่านสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้ทำการกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKnzV9unu0bCIBY3pj7YyjXbOwD2ljRq_NbQrtRu3HgIpQw/viewform
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 088-951-9666 สุวิจักขณ์  จังลักษมี