รับสมัคร “Four Seas Cup” Hong Kong University Students International Go Open

รับสมัคร “Four Seas Cup” Hong Kong University Students International Go Open

รับสมัคร วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00น.
แข่งขันคัดตัว วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)
แข่งขันจริง วันที่ 9 – 13 กรกฏาคม 2566 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กำหนดการการแข่งขันคัดตัว
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
08.30 – 09.00 น. ชี้แจงกฏ กติกา การแข่งขัน
09.00 – 11.30 น. แข่งขันกระดานที่ 1
11.30 – 12.30 น. พักกลางวัน
12.30 – 15.00 น. แข่งขันกระดานที่ 2
15.00 – 17.30 น. แข่งขันกระดานที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
09.00 – 11.30 น. แข่งขันกระดานที่ 4
11.30 – 12.30 น. พักกลางวัน
12.30 – 15.00 น. แข่งขันกระดานที่ 5
15.00 – 17.30 น. แข่งขันกระดานที่ 6

*ยังไม่กำหนดวันทดสอบสมรรถภาพ
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณสมบัตินักกีฬา
1. สัญชาติไทย
2. ระดับฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี-โท
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
5. สามารถเข้าร่วมการแข่งขันตามกำหนดการทั้งหมดข้างต้นได้
6. สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (ยังไม่ระบุวันที่)

มารยาทในการแข่งขัน
– นักกีฬาแต่งกายชุดสุภาพ

กติกาการแข่งขันคัดตัว
– คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย จำนวน 3 คน
– ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss System โดยเรียง criteria จาก Point > Sos > Sosos > Head To Head > ผู้แข่งขันอันดับสูงสุดที่ชนะมา
*หากไม่สามารถจัดอันดับได้จะทำการจับฉลาก
– เวลาในการแข่งขัน Main Time 1 ชม. Byo-Yomi 10 วินาที 3 ครั้ง
– ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– เจ้าภาพรับผิดชอบค่าที่พักและอาหาร
– นักกีฬารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน

ลิงก์ สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScswQo4vak8g2W7tbLBpd1erse-xt_jgyOn4cNmQSryjPBxJA/viewform?usp=share_link

ลิงก์ ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HRJow2zOceb-JiwKY7xZQCVyeKLpEISHROD3tDf6Jtk/edit?usp=share_link
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0712911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย