รับสมัครแข่งขัน Smart Go Online Championship ครั้งที่ 1

รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขัน Smart Go Online Championship ครั้งที่ 1

Presented by Smart Go Online , Happy Genius , CM.GO Club , Go Addicted Shop , Go MazterMind

ประเภทของการแข่งขัน   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภท DAN (ระดับฝีมือ 1 – 2 DAN) จำนวน 16 คน (แข่งทั้งหมด 4 รอบ)

2. ประเภท KYU (ระดับฝีมือ 8 – 1 KYU) จำนวน 16 คน (แข่งทั้งหมด 4 รอบ)

รูปแบบการแข่งขัน

  • แข่งขันแบบออนไลน์ใน KGS GO Server ห้อง Smart Go Online
  • เวลาในการแข่งขันฝ่ายละ 40 นาที ไม่มีเบียวโยมิ หากเวลาฝ่ายใดหมดก่อนจะถือว่าแพ้ทันที
  • โคมิ 6.5 แต้มสำหรับกระดาน 19*19
  • ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายเกิน 15 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบ จะถูกปรับแพ้ทันที
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการสมัคร

  • ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คนละ 200 บาท
  • รับสมัครจำนวนจำกัด ไม่เกิน 16 คนต่อรุ่น
  • ผู้สมัครประเภท DAN ให้อ้างอิงระดับฝีมือจากทำเนียบดั้ง ณ วันที่สมัคร

รางวัลในการแข่งขัน

1. ประเภท DAN

ชนะเลิศ                         เงินรางวัล 2,000 บาท, ประกาศนียบัตร และ Voucher ลด 50% จาก Smart Go Online*

รองชนะเลิศอันดับที่ 1      เงินรางวัล 1,200 บาท, ประกาศนียบัตร และ Voucher ลด 25% จาก Smart Go Online*

รองชนะเลิศอันดับที่ 2      เงินรางวัล 500 บาท, ประกาศนียบัตร และ Voucher ลด 25% จาก Smart Go Online*

2. ประเภท KYU

ชนะเลิศ                         เงินรางวัล 1,000 บาท, ประกาศนียบัตร และ Voucher ลด 50% จาก Smart Go Online*

รองชนะเลิศอันดับที่ 1      เงินรางวัล 700 บาท, ประกาศนียบัตร และ Voucher ลด 25% จาก Smart Go Online*

รองชนะเลิศอันดับที่ 2      เงินรางวัล 400 บาท, ประกาศนียบัตร และ Voucher ลด 25% จาก Smart Go Online*

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

08.30 – 10.00 น.                การแข่งขันรอบที่ 1

10.15 – 11.45 น.                การแข่งขันรอบที่ 2

——————————— พักกลางวัน ———————————————

13.00 – 14.30 น.                การแข่งขันรอบที่ 3

14.45 – 16.15 น.                การแข่งขันรอบที่ 4

16.30 น.                           สรุปผลการแข่งขัน

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

สนใจสมัครแข่งขัน กด https://forms.gle/rZzWXopNjrBUFUob7