รับสมัครแข่งขัน Robinson Buddy Go Family Championship 2024

เปิดรับสมัครแล้ว!! 📢
กับงานแข่งหมากล้อมแรกแห่งปี 2024 เล่นใหญ่เหมือนเดิมกับ
Robinson Buddy GO & Go Family Championship 2024 🔥🔥

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ Robinson Buddy Go Family Championship 2024 @ Srisamarn วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีสมาน

โดยผู้สมัครสามารถเลือกประเภทการแข่งขันได้ดังนี้
1. ระดับฝีมือ 2 ดั้งถึง 3 ดั้ง แข่งขันกระดาน 19×19
2. ระดับฝีมือ 1 ดั้ง แข่งขันกระดาน 19×19
3. High kyu ระดับฝีมือ 2 คิวถึง 1 คิว แข่งขันกระดาน 19×19
4. High kyu ระดับฝีมือ 4 คิวถึง 3 คิว แข่งขันกระดาน 19×19
5. Low kyu ระดับฝีมือ 6 คิวถึง 5 คิว แข่งขันกระดาน 19×19
6. Low kyu ระดับฝีมือ 7 คิวถึง 8 คิว แข่งขันกระดาน 19×19
7. ระดับฝีมือ 9 คิวถึง 12 คิว แข่งขันกระดาน 19×19
8. ระดับฝีมือ 9 คิวถึง 12 คิว ระดับมัธยม แข่งขันกระดาน 13×13
9. ระดับฝีมือ 9 คิวถึง 12 คิว ระดับประถม แข่งขันกระดาน 13×13
10. ระดับฝีมือ 9 คิวถึง 12 คิว ระดับมัธยม แข่งขันกระดาน 9×9
11. ระดับฝีมือ 9 คิวถึง 12 คิว ระดับประถม แข่งขันกระดาน 9×9

หมายเหตุ. สำหรับนักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทที่ 8 ถึงประเภทที่ 11 สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้ง 2 ประเภทคือ 9×9 และ 13×13

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเภท Friendship(9×9) และ Friendship(13×13) จำนวน 300 บาท/ท่าน
ประเภท Friendship(19×19), Low kyu และ High kyu จำนวน 400 บาท/ท่าน
ประเภท Dan(19×19) จำนวน 500 บาท/ท่าน
สำหรับสถาบัน กรุณาแยกจ่ายรายบุคคล

ช่องทางการรับสมัคร: https://forms.gle/Qd8VenaU5MvuDYtd7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: https://lin.ee/T3cbVY7