รับสมัครแข่งขันหมากล้อม 9*ก้าว GO Tournament 

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันหมากล้อม 9×9  GO TOURNAMENT 2018  ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6

ขอเชิญนักกีฬาหมากล้อมที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน 

– รุ่นบุคคลทั่วไป
1. High Dan (4 ดั้งขึ้นไป)
2. Low Dan (1-3 ดั้ง)
3. Kyu (ไม่จำกัดคิว)

– รุ่นนักเรียน (ฝีมือระดับคิว เท่านั้น)
4. มัธยมปลาย/ปวช. (ไม่จำกัดคิว)
5. มัธยมต้น (ไม่จำกัดคิว)
6. ประถม 5-6 (ต่ำกว่า8คิว)
7. ประถม 5-6 (1-8 คิว)
8. ประถม 3-4 (ต่ำกว่า 8 คิว)
9. ประถม 3-4 (1-8 คิว)
10. ประถม 1-2 (ต่ำกว่า 8 คิว)
11. ประถม 1-2 (1-8 คิว)

รางวัลการแข่งขัน
1. ประเภท High DAN
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 4,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 500 บาท
-รางวัลชมเชย 6 อันดับ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร

2.ประเภท Low Dan
– รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 3,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 500 บาท
-รางวัลชมเชย 6 อันดับ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร

3.ประเภทที่ 3-11
– ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร ประเภทละ 9 ถ้วยรางวัล

กฏ กติกาการแข่งขัน

1.ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss System แข่งขัน 6 รอบ (ไม่มีตกรอบ)

2. แข่งขันกระดาน 9×9 ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น และ เสี่ยงทายเลือกสีหมาก โดยมีแต้มต่อ (โคมิ) ดังนี้
– ประเภท Dan แต้มต่อ 5.5 คะแนน
– ประเภท Kyu แต้มต่อ 3.5 คะแนน

3. เวลาการแข่งขันรอบละ 30 นาที โดยไม่มีนาฬิกาจับเวลา เมื่อหมดเวลา Main time คู่ไหนที่ใช้เวลานานเกินกว่าที่ควร กรรมการจะใช้นาฬิกาจับเวลาต่อเวลาพิเศษ โดยให้เวลาฝ่ายละ 5 นาที หากฝ่ายใดเวลาหมดจะถูกปรับแพ้ทันที

4 .หากผู้เข้าแข่งขันไม่มาที่โต๊ะแข่งขันภายในเวลา 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น

5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย (เช่น กางเกงขายาว ใส่รองเท้าผ้าใบ ห้ามใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)

6. ห้ามใช้มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ระหว่างการแข่งขัน หากพบว่ามีการใช้เครื่องมือช่วยในการแข่งขัน **จะถูกปรับแพ้ทันที**

7. คำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การสมัครลงรุ่นนักเรียนให้นับจาก “วันเปิดภาคเรียน”

ตัวอย่างเช่น เรียนชั้น ป.1 เปิดเทอมวันที่ 21 พ.ค.2561 จะขึ้น ป.2
**แต่แข่งวันที่ 20 พ.ค. 2561 (ยังไม่เปิดเทอม)** ให้นับเป็น ป.1

– ค่าสมัครท่านล่ะ 300 บาท สมัครทาง www.thaigo.org
กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการโอนค่าสมัคร
บัญชี นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 0033755937

ติดต่อข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
0894515919 คุณจักร์

 

 

กำหนดการพิธีเปิดและพิธีปิด
การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2017
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

07.30 – 08.30 น.           ลงทะเบียน
08.45 – 09.30 น.            พิธีเปิดการแข่งขัน

                                      ดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี ประธานชมรมครูฯ และผู้เข้าแข่งขัน

                                      คุณเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) กล่าวเหตุผลในการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

                                      นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน

                                      คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยขอบคุณแก่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ประธานชมรมครูฯ และ สถาบันสอนหมากล้อมที่ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 9.50 น.               ชมการแสดงจากทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
09.50 -10.00 น.              คณะกรรมการเทคนิค ชี้แจงกฎกติกาและการแข่งขัน
10.00 – 12.00 น.              การแข่งขัน (รอบเช้า)
12.00 – 13.00 น               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -16.00 น                การแข่งขัน (รอบบ่าย)
16.15 – 17.00 น.               พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน