รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี เข้าแข่งขันกีฬากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2566)“กาญจนบุรีเกมส์”

รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

เข้าแข่งขันกีฬากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2566)“กาญจนบุรีเกมส์”

เดือน สิงหาคม2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

คัดภาค 1 ณ จังหวัด สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9-19พฤษภาคม2566

 

กติกาการสมัคร

  • คัดตัวแทน จำนวน 12 คน แบ่งเป็น ชาย 6 คน หญิง 6 คน
  • การแข่งขันใช้ระบบ Swiss System โคมิ 6.5 แต้ม ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที
  • ผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้เลือกประเภทที่จะให้นักกีฬาลงแข่งขันตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติ

  1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬา จังหวัดนนทบุรีแล้ว
  2. 2. นักกีฬาที่เข้ารับการคัดตัวต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป(นักกีฬาหญิงหากผู้สมัครที่ระดับฝีมือ1ดั้งไม่ครบ 6 คนนักกีฬาหญิงที่มีระดับฝีมือ 1-4 คิวสามารถลงคัดตัวจากจำนวนที่ขาดได้)

หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสที่ 9มีนาคม 2566 ภายใน เวลา 12.00 น.

สมัครได้ทางลิงค์รับสมัคร
https://forms.gle/ZAiGQGieURGwfpMS8

ตรวจสอบรายชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lINzD3ofgCU-bwbEN78m5ASy3a-m6jYyMBCE7I9qlVs/edit?usp=sharing

 

 

กำหนดการ

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

เข้าแข่งขันกีฬากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2566)“กาญจนบุรีเกมส์”

ในวันเสาร์ที่ 11มีนาคม 2566 ณ ห้องหมากล้อม 4-0808, อาคาร CP ALL Academy

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

08.00 – 09.00 น.       ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

09.00 – 10.30 น.       แข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.       แข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.       แข่งขันรอบที่ 3

14.45 – 16.15 น.       แข่งขันรอบที่ 4

16.30 – 18.00 น.       แข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามี)