รับสมัครการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567  เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุ ระหว่างเดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2567

ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ 7 มิ.ย. 67 เวลา 12.00 น.

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้ – 5 มิถุนายน 2567

วันที่ทำการแข่งขัน : 8 – 9 มิถุนายน 2567  

สถานที่แข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

กำหนดการแข่งขัน กำหนดการ Thailand Go Championship 2567 ครั้งที่ 2

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship ปร

 

สมัครแข่งขัน

https://forms.gle/pK2eLbYeF8jPxZgeA

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mjwIQyqpLsGkWS0UHkRca2z8cWZ3DAQeAQ4vouhqsKs/edit?usp=sharing

QR Code กลุ่มไลน์การแข่งขันฯ 

การแข่งขันในแต่ละรอบ จะมีการแจ้งผลการจับคู่ลงในกลุ่มไลน์ และติดที่บอร์ดในสนามแข่งขัน

https://line.me/R/ti/g/vs70qTQJ9S

คุณสมบัติ :

  1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
  5. เป็นผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป อ้างอิงจากทำเนียบดั้ง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ปิดรับสมัคร

ระเบียบการแข่งขัน :

ใช้ระเบียบตามข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เรื่องกฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯ และตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562

https://www.thaigo.org/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA.pdf

 

รางวัลและสิทธิประโยชน์ :

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (เวียน) เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และ ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-7 เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย เบอร์ติดต่อ 02-071-2911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย