รับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Fantastic GO Tournament 2024

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม 

Fantastic GO Tournament  2024@อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง

การแข่งขันหมากล้อม Fantastic GO Tournament  2024@อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง

Convention Hall ชั้น 6

แข่งขันวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567 

สอบวัดระดับฝีมือวันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ**ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไปหรือสมาคมกีฬาหมากล้อมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงแข่งขันในประเภทที่สูงขึ้นเท่านั้น 

*ยกเว้นรุ่น 1-2 คิว ที่ได้รางวัลไม่เกิน 1 ปี 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

สมัครรุ่นคิว 400 บาท

สมัครรุ่นดั้ง 500 บาท

ธนาคาร         ไทยพาณิชย์

Prompt Pay   3150500030468

ชื่อบัญชี         นายจักรกฤษณ์ จันทร์แฉล้ม

ติดต่อแอดมินเล็ก  080 3591593

**ทุกคนที่ได้ลงทำการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์โดยจะส่งให้ทางไลน์กลุ่มที่สมัครที่แจ้งไว้ในใบสมัครค่ะ

เปิดลงทะเบียนรับสมัครจนกว่าผู้สอบจะเต็ม 

(ไม่เกิน 200 ที่นั่ง)

ค่าสมัครสอบ

รุ่น คิว 500 บาท   (สอบได้ 4 กระดาน)

รุ่นดั้ง 1,200 บาท (สอบได้4กระดาน)

หมายเหตุ:

* หากผู้สอบต้องการแก้ไขรายชื่อ  สามารถแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567

* การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าสมัครเเละทางทีมงานตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย

* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

⏰⏰⏰กำหนดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

08.00 – 08.30    ลงทะเบียน

08.30 – 09.00    พิธีเปิด

09.00 – 10.30    การทดสอบรอบที่ 1

10.30 – 12.00    การทดสอบรอบที่ 2

12.00 – 13.00    พักกลางวัน

13.00 – 14.30    การทดสอบรอบที่ 3

14.30 – 16.00    การทดสอบรอบที่ 4

16.30                  พิธีมอบรางวัล และพิธีปิด

ผู้ขอสอบสามารถรับใบรับรองระดับฝีมือได้ภายในวันงาน13.00 สำหรับผู้ที่สอบเฉพาะช่วงเช้า 

และ  16.00 สำหรับผู้ที่สอบ 4 รอบ

หรือ  ทำการจัดส่งผ่าน ems ในราคา 100 บาท เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรติดต่อ : 088-951-9666 (ครูม่อน)

                : 081-123-3219 (ครูจ๊อบ)

รุ่น LOW DAN

 ใบผู้สมัครรุ่น LOW DAN อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 

 รายชื่อผู้สมัครรุ่น LOW DAN  อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 


รุ่น ONE DAN

 ใบผู้สมัครรุ่น ONE DAN อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 

 รายชื่อผู้สมัครรุ่น ONE DAN  อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 


รุ่น 1-2  คิว 

 ใบผู้สมัครรุ่น 1-2 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 

 รายชื่อผู้สมัครรุ่น 1-2 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 


รุ่น 3-4  คิว 

 ใบผู้สมัครรุ่น 3-4 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  

รายชื่อผู้สมัครรุ่น 3-4 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 


รุ่น 5-6  คิว  

ใบผู้สมัครรุ่น 5-6 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  

รายชื่อผู้สมัครรุ่น 5-6 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 


รุ่น 7-8  คิว  

ใบผู้สมัครรุ่น 7- 8 คิว  อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง   

รายชื่อผู้สมัครรุ่น 7-8 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  


รุ่น 9-12  คิว  กระดาน 19X19 

ใบผู้สมัครรุ่น 9-12 คิว อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  

รายชื่อผู้สมัครรุ่น 9-12 คิว  อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  


รุ่น Intermediate 9-12 คิว กระดาน 13X13 

ใบสมัครรุ่น 9-12 คิว กระดาน 13X13 อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 

รายชื่อผู้สมัครรุ่น 9-12 คิว กระดาน 13X13 อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง 


Friendship A รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี 

ใบผู้สมัครรุ่นFriendship A รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี   อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  

 รายชื่อผู้สมัครรุ่น Friendship A   รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  


เฟรนชิพ B รุ่นอายุ 9-12 ปี

ใบผู้สมัครรุ่น Friendship B รุ่นอายุ 9-12 ปี  อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  

รายชื่อผู้สมัครรุ่น Friendship B  รุ่นอายุ 9-12 ปี  อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  

 

เฟรนชิพ C รุ่นอายุ 13 ปี  ขึ้นไป  

ใบผู้สมัครรุ่น Friendship C   รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป  อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง  

รายชื่อผู้สมัครรุ่น Friendship C  รุ่นอายุ 13 ปี ขึ้นไป อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง   

 

กำหนดการแข่งขันหมากล้อม 

Fantastic GO Tournament  2024@อิมพิเรียลเวิลด์ สําโรง

วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2567

ประเภทกระดาน 19×19 ทั้งหมด

✅โคมิ 6.5 แต้ม ไม่มีเบียวโยมิ

✅แข่ง 1 ช.ม.  

✅พัก 15 นาที 

10:00-11:00 น.     การแข่งขันรอบที่ 1

11:15-12:15 น.       การแข่งขันรอบที่ 2

12:15 -13:15 น.     พักรับประทานอาหาร

13:15-14:15 น.      การแข่งขันรอบที่ 3

14:30 – 15:30 น.  การแข่งขันรอบที่ 4

15:45 – 16:45 น.  การแข่งขันรอบที่ 5

17:00 – 17:30 น.  พิธีมอบรางวัล

 

ประเภท Friendship ทุกประเภท

กระดาน 9×9 

✅โคมิ 3.5 แต้ม ไม่มีเบียวโยมิ

✅แข่ง 15 นาที 

✅พัก 15 นาที  

12:00 – 12:45 น.    ลงทะเบียน

12:45 -13:00 น.     พิธีเปิดการแข่งขัน

13:00 – 13:15 น.    การแข่งขันรอบที่ 1

13:30 – 13:45 น.    การแข่งขันรอบที่ 2

14:00 – 14:15 น.    การแข่งขันรอบที่ 3

14:30 – 14:45 น.    การแข่งขันรอบที่ 4

15:15 – 15:45 น.     การแข่งขันรอบที่ 5

16:15 – 16:45 น.     การแข่งขันรอบที่ 6

17:15 – 17:45 น.     พิธีมอบรางวัล

 

กฎ กติกา การตัดสิน

1.ใช้การเเข่งขันเเบบ Swiss System จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าเเข่งขันโดยยึดระบบ 4+1 เกม ถ้าตัดสินหาผู้ชนะได้ใน 4 รอบ จะไม่มีรอบที่ 5 ผู้เข้าแข่งขันควรแข่งให้ครบทุกรอบ

2.ใช้การนับเเต้มเเบบญี่ปุ่น โคมิ 6.5 แต้ม สำหรับกระดาน 19×19, โคมิ 3.5 แต้ม สำหรับกระดาน 9×9

3.ใช้วิธีการเสี่ยงทายหมากเพื่อเลือกสีหมาก (ขาวกำ-ดำทาย) สำหรับทุกรอบการเเข่งขัน

4.เมื่อปล่อยมือจากเม็ดหมากเเล้ว จะถือว่าหมากนั้นเป็นการเดินไปเเล้วในทุกกรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5.กติกาด้านเวลา ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาทีสำหรับกระดาน 19×19 หากเวลาหมดจะถูกปรับเเพ้เวลาทันที หากผู้เล่นฝ่ายใดมีการเดินหมากเตะถ่วงเพื่อกินเวลาฝ่ายตรงข้าม โดยการวางหมากในบริเวณที่ไม่เหมาะสมผู้เล่นสามารถ ยกมือแจ้งกรรมการ เพื่อทำการหยุดเวลา เพื่อพิจารณาข้อโต้แย้ง และหากกรรมการพิจารณาว่าเป็นการ  จงใจเดินเตะถ่วงเวลาเพื่อผลให้เวลาฝ่ายตรงข้ามหมดเพื่อการชนะเวลา ผู้เล่นคนนั้นจะถูกปรับแพ้ทันทีใน  รอบนั้นๆ (Technical foul) โดยคำตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

6.เมื่อจบเกมให้นักกีฬายกมือเพื่อให้กรรมกรรทำการนับแต้มให้ ห้ามนักกีฬานับแต้มกันเองหากนับเองแล้วเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นให้คิดผลตามที่ปรากฏ โดยในหนึ่งกระดานจะมีกรรมการนับเพียงคนเดียวห้ามช่วบนับ  หรือเลื่อนหมากบนกระดาน ให้กรรมการท่านอื่น และนักกีฬาทำหน้าที่ตรวจสอบดูหากเกิดข้อผิดพลาระหว่างการนับคะแนน ให้ทำการแจ้งต่อกรรมการเพื่อแก้ไข ข้อแนะนำ ก่อนการนับคะแนน ควรถ่ายรูปไว้ก่อนเริ่มการนับคะแนน

 1. หากมาสายเกินกว่า 15 นาทีจะถูกปรับเเพ้ในรอบนั้น ๆ

8.ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมืออิเล็คโทรนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะทำการเเข่งขันหากมีการใช้จะทำการปรับแพ้ในรอบนั้น ๆ

 1. ห้ามส่งเสียงดัง หรือตบนาฬิกาเสียงดังในเชิงยั่วยุ หรือรบกวนสมาธิของคู่แข่งขัน เช่นร้องเพลง ,กวนหมาก ในโถให้เกิดเสียงดัง หากมีการตักเตือนครบ3ครั้ง จะถูกตัดสินแพ้ในรอบนั้น ๆ ทันที (Technical foul)

10.การกดนาฬิกาให้ใช้มือที่วางหมากกดนาฬิกาเท่านั้น เมื่อจับกินต้องหยิบเม็ดหมากที่จับกินออกจากกระดานก่อนจึงจะกดนาฬิกาได้

 1. กติกาเรื่องการแจ้งผลและตรวจสอบผล ให้นักกีฬาตรวจสอบผลการแข่งขันในแต่ละรอบที่จบไปแล้ว ก่อนการเริ่มการแข่งขันของรอบต่อไป หากแจ้งหลังประกาศเริ่มแข่งขัน ให้ใช้ผลตามนั้น แต่หากแจ้งแก้ไขก่อนการแข่งขันทาง เจ้าหน้าที่เทคนิคจะสามารถปรับแก้ไขได้เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะทำการจับคู่แข่งขันใหม่
 2. ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
 3. เมื่อแข่งชันครบทุกรอบตามที่กรรมการกำหนด ผู้ที่มีอันดับ 1 ถึง 5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
 4. ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน ทั้ง SOS และ SOSOS และไม่สามารถตัดสินลำดับได้ในระบบปกติได้

14.1 กรณีที่นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย เคยพบกันในการแข่งขันครั้งนี้ ให้ใช้ผลการแข่งขันนั้นตัดสิน (Head to Head)

14.2 กรณีที่นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่ายไม่เคยพบกันในการแข่งขันครั้งนี้ ให้ใช้วิธีดูผลชนะคู่แข่งขันที่อันดับดีที่สุดเพื่อจัดลำดับการแข่งขัน

 1. หากเม็ดหมากสัมผัสโดนกระดานด้วยความจงใจแล้ว นักกีฬาจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากได้
 2. การผิดกติกาเรื่องการวางหมากฆ่าตัวตาย ไม่ให้ทำการยึดหมากของฝ่าจฃยตรงข้ามมาเป็นเชลยของเรา ให้คืนหมากและให้ฝ่ายตรงข้ามไปวางที่อื่นที่ไม่ใช่จุดฆ่าตัวตาย ผู้เล่นควรฝึกและเรียนรู้กติกาการห้ามวางหมากฆ่าตัวตาย  เพื่อไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการแข่งขัน (ในข้อนี้จะเกิดกับมือใหม่เป็นส่วนมากจึงเป็นกฎเพื่อการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะการเล่นของนักกีฬามือใหม่ถึงไม่เกิน 5 คิว) หากเกิดกับผู้เล่นมือเก่าตั้งแต่ระดับ 4 คิวขึ้นไปจนถึง  ระดับดั้งจะเป็นความผิดพลาดโดยให้ใบเตือน นับรวมกับความผิดอื่น ๆ 3 ครั้งถือว่าแพ้ในรอบนั้น ๆ
 3. สำหรับการแข่งขันประเภท Dan จะมีการคิด GAT Point ให้ตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
 4. การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬา ผู้ปกครอง กรรมการ ทีมงาน และผู้เยี่ยมชม จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ทุกประการตามกรมควบคุมโรคประกาศ
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ กรรมการ เข้าสู่บริเวณสนามแข่งขันที่กำหนด

20.เมื่อเกิดข้อโต้แย้งในการแข่งขันให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด(Technical foul)

การละเมิดกฎบางอย่างของเกม ซึ่งโดยปกติจะไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางร่างกาย แต่มักเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา