รับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Sisaket Go Championship 2024

แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 67  ณ มหาวิทยลัยราชภัฎศรีสะเกษ

 

Sisaket Go Championship 2024

จังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมหมากล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
จัดการแข่งขันแบ่งเป็น 7 ประเภท”

 1. ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง)ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ
 2. ประเภท High Kyu Open (ระดับฝีมือ 1-6 คิว)ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
 3. ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-6 คิว)ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
 4. ประเภท Low Kyu Open (ระดับฝีมือ 7-12 คิว)ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
 5. ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 7-12 คิว)ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2547)
 6. ประเภท Friendship Open (ระดับฝีมือไม่ถึง 12 คิว)ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
 7. ประเภท Friendship (ระดับฝีมือไม่ถึง 12 คิว)ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2547)

  สมัครแข่งขันได้ที่

  https://go-championship.vercel.app/