รับสมัครการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.00 – 15.00 น. จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

– ผู้ขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง

– รับสมัครเพียง 150 คน เท่านั้น

– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุตามความจริงเท่านั้น

– ค่าสมัครสอบท่านละ 500 บาท สอบได้จำนวน 5 กระดาน

– หากสอบผ่านระดับที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังเหลือสิทธิในการสอบ และต้องการสอบเลื่อนขึ้นระดับสามารถทำได้

– สถาบันสามารถรวบรวมส่งภายใต้นามสถาบันได้

 

หมายเหตุ:

* ไม่สามารถสอบเกินกำหนดจำนวน 5 กระดานได้

** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

*** หากผู้สอบต้องการแก้ไขรายชื่อ สามารถแจ้งได้ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

วิธีการสมัครมี 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 1018860328 ประเภทสะสมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร
  2. แจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์  และระดับที่ต้องการสอบ (โปรดตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร กรณีที่สอบผ่าน) มาที่ไลน์ชมรมครูหมากล้อม ยกตัวอย่าง เช่น  ด.ช.ธงชัย สุภาพดี  สอบ 8 คิว  โทร 081-678-9999
  3. แอดไลน์  ชมรมครูหมากล้อมได้ที่ @748nwxrc

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

– ประกาศรายชื่อ-เลขประจำตัวผู้สอบ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

– ผู้สอบเตรียมปากกามาด้วยในวันสอบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูล

 

*********************************************************

 

กำหนดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

8.30-9.00       ลงทะเบียน

9.00-9.30       ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมถ่ายรูปรวมกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่าน

9.30-12.00     สอบวัดระดับฝีมือ (ปิดรับกระดานสุดท้ายช่วงเช้าเวลา 11.30น.)

12.00-13.00   พักรับประทานอาหาร

13.00-15.00    สอบวัดระดับฝีมือ (ปิดรับขอสอบกระดานสุดท้ายช่วงบ่ายเวลา 14.30น.)

15.00-16.00    ประธานกล่าวปิดงาน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้สอบผ่าน

*  สามารถรอรับประกาศณียบัตรได้หลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 065-724-8145 ติดต่อคุณวี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : ชมรมครูกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย