โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมกีฬาหมากล้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รังสิต

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมกีฬาหมากล้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รังสิต

โดยได้รับเกียรติจาก ผอ. ชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายสุรพล อินทรเทพอินทรเทศ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

ในการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียน คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในการอบรมมากกว่า 600 คน โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาจังหวัด และสถาบันสอนหมากล้อมต่างๆ ได้แก่ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดปทุมธานี ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง สถาบันสอนหมากล้อมโกะมาสเตอร์ สถาบันสอนหมากล้อมคนดีโกะอคาเดมี่  สถาบันสอนหมากล้อม BTS สถาบันสอนหมากล้อมกอโอะโกะ ร่วมส่งวิทยากรเข้าให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้