ม.ศิลปากร พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018

ม.ศิลปากร พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018

15 ธันวาคม 2560 : คณะกรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ซึ่งคาดว่าจะจัดการแข่งขันในปีหน้าช่วงระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

 

ในครั้้งที่คณะผู้จัดงานทั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมฯและม.ศิลปากร (เจ้าภาพร่วม) ได้พาชมสถานที่ที่จะใช้จัดแข่งขันหมากล้อมรายการดังกล่าว โดยดูถึงความพร้อม ในเรื่องสถานที่สนามแข่งขัน, หอพักนักกีฬา
และสาธารณูปโภคต่างๆ