มูลนิธิ ING CHANG QI จัดการแข่งขันหมากล้อม Second Annual World Collegiate Go Championship

มูลนิธิ ING CHANG QI จัดการแข่งขันหมากล้อม Second Annual World Collegiate Go Championship ในวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2558 ณ National Tsing Hua University , Chinese Taipei การแข่งขันหมากล้อมในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับอุดมศึกษา จากหลายสถาบันทั่วเอเชีย อาทิ มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น , สิงคโปร์ , มาเลเซีย , ไทย และ ไต้หวัน โดยประเทศไทยได้ทำการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมชิงชัย จำนวน 2 คน และได้อันดับดังต่อไปนี้

11748633_962942200424440_1846033444_n 11758892_962942223757771_1893943984_n

 

11748530_962941843757809_1783936089_n 11751090_962941863757807_2112426316_n

 
นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

 

11722029_962942197091107_443101775_n

 

11721852_1063038340387966_1091672155_n

 

11759569_962941870424473_1525765963_n