สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 4


การแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 4  “มิโนรุ  โอเซกิ” จากมหาวิทยาลัยเซนซวู ประเทศญี่ปุ่น คว้าแชมป์หมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 ด้านนักกีฬาหมากล้อมจากทั่วโลกประทับใจไทยต้อนรับอบอุ่น

มิโนรุ  โอเซกิ แชมป์หมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4

 

ผลการแข่งขันทุกรุ่นมีดังนี้

อันดับ 1-6 จากซ้ายไปขวา

  • Division A ระดับฝีมือ 5 ดั้งขึ้นไป

ชนะเลิศ ได้แก่ มิโนรุ  โอเซกิ  มหาวิทยาลัยเซนซวู จากประเทศญี่ปุ่น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โหล่ว หนุน เซียว จาก Shanghai University of Finance and Economics ประเทศจีน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ลี  ซางฮยอพ จาก Pasadena City College ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ชาง ชิง หยู จาก Shanghai International Studies University ประเทศจีน

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ โทระ  อิชิดะ จาก Waseda Univesity จากประเทศญี่ปุ่น

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ หลิน หวาง จาก Fudan University จากประเทศจีน

 

อันดับ 1-6 จากซ้ายไปขวา

  • Division B ระดับฝีมือ ตั้งแต่ 1-4 ดั้ง

ชนะเลิศ ได้แก่ หวาง เจีย เฉิง จากมหาวิทยาลัย Zhejiang University จากประเทศจีน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Xingjian Wang จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ Cary Jin จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ Chun Yin Woo  จาก Hang Seng Management College ฮ่องกง

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ Zelong Zhang จาก Xian Jiaotong University  จากประเทศจีน

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ นายณัฐวัชร์  พ่อค้า จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย

 

อันดับ 1-6 จากซ้ายไปขวา

  • Division C ระดับฝีมือ 5-1 คิว

ชนะเลิศ ได้แก่ Nhat Quang Le Tran จาก University of Medicine Pham Ngoc Thac จากประเทศเวียดนาม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Kirill Fedotov จาก ITMO University ประเทศรัสเซีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ Jiri Krunl จาก Masaryk University ประเทศออสเตรเลีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ Shi long Wan  จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ Yosuke Toride จาก Nagoya University  จากประเทศญี่ปุ่น

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ Jiayi Chen จาก Renmin University of China ประเทศจีน

 

อันดับ 1-6 จากซ้ายไปขวา

  • Division D ระดับฝีมือ 6 คิวลงไป

ชนะเลิศ ได้แก่ Yoo Joomin จาก Kwangwoon University จากประเทศเกาเหลีใต้

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Jiaming Khoo จาก Universiti tunku Abdul Rahma ประเทศมาเลเซีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ YANG Junhyuk จาก INHA University ประเทศเกาเหลีใต้

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ Kit Yee Yong  จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ นายจักรพันธ์  พลายยงค์ จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ นายจิรศักดิ์  ธูปโชติ จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประเทศไทย

 

อันดับ 1-6 จากซ้ายไปขวา

  • Division E ประเภทหญิง ไม่จำกัดระดับฝีมือ

ชนะเลิศ ได้แก่ Shan Jin จาก Shanghai International Studies University จากประเทศจีน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Si Chen จาก Shanghai University of Finance and Economics ประเทศจีน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ OH Myung ju จาก MYONGJI University ประเทศเกาเหลีใต้

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ Yoka Yamaguchi  จาก Waseda University  ประเทศญี่ปุ่น

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ Xiaomin Hu จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ Carolina Sofia Huang จาก Peking University ประเทศจีน

 

Mr. Ing Ming-Hao President of International University WEICHI Federation

of Ing Chang-Ki WEIQI Education Foundation กล่าวถึงการแข่งขัน

 

คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวปิดการแข่งขัน

 

ชมภาพ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 4