มารยาทที่ดีในการเล่นหมากล้อม (ฉบับไทย)

มารยาทในการเล่นหมากล้อมที่ควรรู้ แบ่งออกเป็น  8 ข้อ หลักได้ดังนี้

1.ถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่อ่อนกว่า ไม่ว่าระดับฝีมือหรืออายุ  ก่อนเล่นควรทำความเคารพฝ่ายตรงข้าก่อนเสมอ โดยการก้มศีรษะให้และ/หรือกล่าวว่า “ขอคำแนะนำด้วยครับ/ค่ะ”  ไม่ว่าผลการเล่นจะเป็นอย่างไร เมื่อจบเกมควรกล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ”  ผู้มีอาวุโสกว่าก็ควรก้มศีรษะรับ

2.สำหรับผู้ที่มีฝีมือต่ำกว่าหรือแม้ระดับฝีมือจะใกล้เคียงกัน การเลือกเล่นหมากดำถือเป็นความสุภาพ และให้เกียรติฝ่ายตรงข้าม

3.การเล่นแต่ละครั้งควรเล่นที่แต้มต่อตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ที่มีฝีมืออ่อนกว่าควรวางหมากต่อตามความเหมาะสม เพราะนั้นหมากยถึงความอ่อนน้มถ่อมตน

4.ควรเล่นหมากล้อมด้วยความสำรวม ในขณะที่เล่นหรือเมื่อจบเกมไม่ควรแนะนำหรือสอนฝ่ายตรงข้าม หากไม่มีการขอ เพื่อรักษามารยาทและหลีกเลี่ยง  “การยกตนข่มท่าน”  ผู้ดูก็ควรปฎิบัติเช่นเดียวกัน

5.หมากล้อมเป็นเกมของสุภาพชน เมื่อวางหมากแล้วอย่าหยิบขึ้น หรือเปลี่ยนตำแหน่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากฝ่ายตรงข้าม

6.หมากล้อมเป็นเกมของปัญญาชน อย่าส่งเสียงหัวเราะ หรือพูดคุยกันในขณะที่ผู้เล่นกำลังใช้สมาธิ

7.ควรวางหมากให้ตรงกึ่งกลางจุดตัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง

8.เก็บหมากของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจับกินเป็นเชลยใส่ไว้ในฝาโถของเรา  เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นได้ตลอดเวลา

1