ผลการแข่งคัดตัว 33rd World Youth Goe Championship

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 และ เสาร์ที่ 14 พ.ค. 2559 สมาคมฯ จัดการแข่งขันคัดตัว ณ สมาคมฯ ชั้น1 เพื่อหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันรายการ 33rd World Youth Goe Championship ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2559

S__6062107S__6062112

การแข่งขัน World Youth Goe Championship หรือการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงแชมป์โลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมูลนิธิหมากล้อม ING  โดยประเทศเจ้าภาพจะหมุนเวียนไปตามที่ต่างๆทั่วโลก ซึ่งเคยมาจัดที่ประเทศไทยแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในปีนี้จัดทีกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

S__6062115

 

การแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรุ่น คือรุ่น Junior(อายุต่ำกว่า 12) และ Senior(อายุ 12-15) ซึ่งทางเจ้าภาพให้สิทธิ์ประเทศไทยส่งผู้เล่นได้หนึ่งคนในประเภท Senior

S__6062113

ผลการคัดตัว ปรากฏว่า

เด็กชายสุวิจักขณ์ บางม่วง (น้องสิ่ง) ระดับฝีมือ 2 ดั้ง เป็นผู้ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครั้งนี้

S__6152266