ผลการแข่งคัดตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรายการ The 1st Asian Weiqi Open Championship 2015 Fulda Cup in Malaysia, Ipoh Syeun Hotel, Ipoh December 8 – 13, 2015

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น 11 ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันหมากล้อมรายการThe 1st Asian Weiqi Open Championship 2015 Fulda Cup in Malaysia, Ipoh Syeun Hotel, Ipoh December 8 – 13, 2015

โดยใช้วิธีแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock Out) คัดเลือกผู้ชนะ 3 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมคัดตัว 5 คนดังนี้

1.นายสมภพ บูรณสมภพ 3 ดั้ง

2.นายพิรุณ โรจน์มหามงคล 3 ดั้ง

3.นายคณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 3 ดั้ง

4.เด็กชายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1 ดั้ง

5.เด็กชายภคพล เตชวิริยะ 1 ดั้ง

โดยมีผลการแข่งดังนี้

เด็กชายภคพล เตชวิริยะ ชนะ นายสมภพ บูรณสมภพ

เด็กชายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ ชนะ นายพิรุณ โรจน์มหามงคล

นายคณิน ฉัตรชยานุสร ชนะ นายสมภพ บูรณสมภพ

นักกีฬาที่ชนะการคัดตัวครั้งนี้และได้สิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่เมือง Ipoh ประเทศ Malaysia ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2558 ได้แก่

เด็กชายภคพล เตชวิริยะ

นายคณิน ฉัตรชยานุสร

เด็กชายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้งสามคน และขอเป็นกำลังใจให้ทำผลงานได้ดี

20151004_095611

เด็กชายภคพล เตชวิริยะ

20151004_113740

นายคณิน ฉัตรชยานุสร

20151004_102634

เด็กชายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์

20151004_083337 20151004_111302 20151004_100112