ผลการแข่งขัน Women Go Championship 2022

การแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2022 ณ ชั้น 14 A อาคาร United Center ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ได้รับเกียรติจากนายดิษฐพร ดีวัฒนกุล (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย)​ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน หมากล้อมหญิงในปีนี้

 

ผลการแข่งขันดังนี้

ผลการแข่งขันรุ่น Dan ระดับฝีมือ 1 Dan ขึ้นไป
ชนะเลิศ ได้แก่ ณัฏฐนิช  จันทโรจวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปารมิตา  สุธีรัตน์
รางวัลชมเชย  ได้แก่ ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว
รางวัลชมเชย  ได้แก่ ษาวารี  พันธเสน

ผลการแข่งขันรุ่น High Kyu
ชนะเลิศ ได้แก่ ศรุชา  ศรีแพ่ง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ช่อทิพ  คำสวาสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาวิตา  สินทอง
รางวัลชมเชย  ได้แก่ ธัญลักษณ์  ตันติสุธนารมย์
รางวัลชมเชย  ได้แก่  ศุภิสรา  เพียรช่าง

ผลการแข่งขันรุ่น Low Kyu
ชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐริกา  บุญชื่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พัชรมัย  วิชัยดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชลัยรัตน์  สุวรรณวิไลกุล
รางวัลชมเชย  ได้แก่ อนันตญา  วารินหอมหวล