ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุ ระหว่างเดือนมกราคม– มิถุนายน 2567

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2567  ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 27 คน

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

อันดับ 1 ได้แก่ นายพงศกานต์ ศรอารา
อันดับ 2 ได้แก่ นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
อันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา
อันดับ 4 ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
อันดับ 5 ได้แก่ นายพีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
อันดับ 6 ได้แก่ นายธีรธรรศ ศิริธีรากุล
อันดับ 7 (ร่วม) ได้แก่ นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล
อันดับ 7 (ร่วม) ได้แก่ นายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
อันดับ 7 (ร่วม) ได้แก่ นางสาวภิญญาดา ศรอารา
อันดับ 7 (ร่วม) ได้แก่ นายวิญ เกตุนิ่ม