ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุ ระหว่างเดือนมกราคม– มิถุนายน 2566

  

   

   

ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
อันดับ 1 นายพงศกานต์ ศรอารา
อันดับ 2 นายพีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
อันดับ 3 นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล
อันดับ 4 เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร
อันดับ 5 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
อันดับ 6 เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา
อันดับ 7 นายปารมี สุธีรัตน์
อันดับ 8 นางสาวภิญญาดา ศรอารา

 

พงศกานต์ ศรอารา คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ