ผลการแข่งขัน Thai-Japanese Igo Friendship Game 2019

ผลการแข่งขัน Thai-Japanese Igo Friendship Game 2019

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ Thai-Japanese Igo Friendship Game 2019  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09:30 – 17:30 น.

 

ผลการแข่งขัน เสมอกัน

รอบแรก ไทยชนะญี่ปุ่น 5-4 กระดาน

รอบที่สอง ไทยแพ้ญี่ปุ่น ชนะ 4-5 กระดาน

นอกจากการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยังมีการ Teaching Games โดย Mr. MURAOKA SHIGEYUKI 9 DP และ Mrs. MURAOKA MIKA 3 DP