ผลการแข่งขัน 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

ผลการแข่งขัน 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game  ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:15– 16:00น. ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2

  

  

  

ผลการแข่งขัน

รอบแรก ไทยชนะญี่ปุ่น 7-6 กระดาน

รอบที่สอง ไทยชนะญี่ปุ่น ชนะ 7-6 กระดาน

รอบที่สาม ไทยชนะญี่ปุ่น ชนะ 8-5 กระดาน

 

                            

 

 

Teaching Game by  Mr.  MURAOKA  SHIGEYUKI 9DP

 

 

Teaching Game by Mrs. MURAOKA  MIKA 3DP