ผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาหมากล้อมวันวิชาการ มปณ.นิทรรศ 60

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมวันวิชาการ มปณ.นิทรรศ 60 “เปิดประตูการเรียนรู้ สู่ความเป็นไทย ก้าวไกล Thailand `4.0”

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โดยมีนางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นประธาน และ ผู้มอบรางวัล และการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน


ผลการแข่งขัน :

ประเภททีมประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา ทีม 1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนวัดดาวคนอง

ประเภททีมประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา ทีม 1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม

ประเภททีมประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปุรณาวาส
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคนอง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

ประเภททีมประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคนอง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

ประเภททีม OPEN กรุงธนเหนือ
ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม 2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม 1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

ประเภททีม OPEN ไม่จำกัดสังกัด
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ทีม 2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ทีม 1
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ทีม 3

ภาพบรรยากาศ