ผลการแข่งขันหมากล้อม Thailand Pair Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม The 29th International Amateur Pair Go Championship  เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สรรพสินค้า เดอะไบร์ท พระราม 2 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 คน

  

โดยพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก คุณสรวงมนต์ ฉันทสถาปัตย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แลมป์ตั้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Pair GO Championship 2018 ในรุ่น Division A

และในรุ่น Division B ได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ โศภนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

ผลการแข่งขันมีดังนี้

Division A

  

ชนะเลิศ : นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ และ นางสาวอรุณกร ประทุมวัน (ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 29th International Amateur Pair Go Championship ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ณัฐวัชร์ พ่อค้า และ ภัคจิรา เจริญวัฒนา

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก และ ศศพร จอมหงษ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 : รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร และ ดญ วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 : นายดุษฎี นราวีรวุฒิ และ น.ส. อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์

 

 

Division B สาย 2

ชนะเลิศ : จรูญศักดิ์​ สารพิมพา และ ริบะคา​ วงศ์ชูแก้ว

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล และ ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร และ ธารารัตน์ สรณานุภาพ

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 : นันทพงษ์​ ช้างหิน และ จารุวรรณ​ จิตหาญ

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 : วิภาส ทองดีนิโรจน์ และ พิมมาดา ศรีสุข

 

Division B สาย 2

    

ชนะเลิศ : นายภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ และ น.ส.สโรชา ยูฮันเงาะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : อนุสรณ์ ยวนกลาง และ รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ด.ช.ปารมี สุธีรัตน์ และ ด.ญ.ณมน อุทัยสาง

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 : นายกันทร องค์ศิริพร และ ด.ญ.แพรวา เลิศบางพลัด

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 :นายจักรกฤษ. สุวรรณรัตน์ และ นภสร สุพรรณรัตน์