ผลการแข่งขันหมากล้อม BANGPAKOK Mini Go Championship 2017

โรงเรียนวัดบางปะกอก สังกัดกรุงเทพมหานคร และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขัน หมากล้อม BANGPAKOK Mini Go Championship 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก ในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาหมากล้อม ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาส ให้มีสถาบันต่างสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 250 คน

ในการแข่งขันรายการนี้ เป็นการแข่งขันกระดาน 9×9 มีแบ่งรุ่นการแข่งขันทั้งหมด 6 รุ่น คือ

1. OPEN 9×9 สาย 1
2. OPEN 9×9 สาย 2
3. 9×9 ประถมศึกษาปีที่ 3 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)
4. 9×9 ประถมศึกษาปีที่ 4 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)
5. 9×9 ประถมศึกษาปีที่ 5 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)
6. 9×9 ประถมศึกษาปีที่ 6 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)

การแข่งขันครั้งนี้พิธีเปิดและพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นายรัชพล งามอักษร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางปะกอก เป็นประธานในพิธี

ผลการแข่งขัน

1. OPEN 9×9 สาย 1
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดดาวคะนอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ทีม 4

2.OPEN 9×9 สาย 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส ทีม 1

3.9×9 ประถมศึกษาปีที่ 3 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ทีม 3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ทีม 3/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ทีม 3/3

4.9×9 ประถมศึกษาปีที่ 4 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม ทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางปะกอก ทีม B
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม ทีม 3

5.9×9 ประถมศึกษาปีที่ 5 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสน ทีม A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดสน ทีม B
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดกก ทีม 2

6.9×9 ประถมศึกษาปีที่ 6 (สังกัดกรุงเทพฯ โซนกรุงธนใต้)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ทีม 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม ทีม 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดกก ทีม 1

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน